ÉPÜLETBONTÁS

Vállaljuk az egyszerű családiházaktól kezdve a legbonyolultabb és legösszetettebb épületek, szerkezetek gyors és hatékony bontását. A bontott anyagokat szelektíven rendezzük, válogatjuk a megrendelő igényei szerint. Az elbontott hulladékokat a környezetvédelmi követelmények pontos betartásával szállítjuk és kezeljük.

Az épületbontás veszélyes üzem. Az építőipar talán legveszélyesebb munkaköre. Soha ne kezdjen hozzá, megbízható szakember és műszaki vezető nélkül.

AZ ÉPÜLETBONTÁS MENETE

Hatósági engedélyek beszerzése

Bizonyos munkák engedély nélkül is végezhetők, mások csak bejelentéshez kötöttek. Ide kattintva megnézheti, melyek azok a műveletek, amelyek engedély nélkül is végezhetők.

Felvonulás és épületbontás

Az épületbontás mindig az adott feladathoz szükséges technológiával és munka-gépekkel történik, így a bekerülési költség projektenként jelentősen változó.

Hulladékok elszállítása, levonulás

A hulladékokról kezelését rendelet szabályozza, mennyiségéről nyilvántartó lapot kell vezetni. A szabályok betartására fokozottan figyeljünk!

A befejezés hatósági bejelentése

A befejezés tényét be kell jelenteni a hatóság felé, és megvalósult állapotról változási vázrajzot kell az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) feltölteni.

Fontos megjegyezni, hogy cégünk vállalja az épületbontás teljeskörű lebonyolítását. Így Önnek nem kell az engedélyek beszerzésével bajlódnia.

Hatósági engedélyek beszerzése

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően és a piac igényeit szem előtt tartva cégünk gépparkja alkalmas a legnagyobb igényű földmunkák elvégzésére. Gépeink számának bővítése és korszerűsítése lehetővé teszi a legkomplexebb feladatok kivitelezését profi gépkezelők és magasan képzett tapasztalt vezetés mellett.

Épületbontási kategóriák engedélyezés szempontjából

  • Engedélyhez kötött bontás (Műemléket, védett épületet érintő és zártsorú, más épülethez csatlakozó)
  • Bejelentéshez kötött bontás (A legtöbb önálló, más épülethez nem csatlakozó épület)
  • Szabadon végezhető munkák (Kisebb építmények, kerítés, előtető stb)

Mit kell tartalmazzon az épületbontási terv a Kormányrendelet szerint?
A veszély elhárítását is megoldó tartószerkezeti műszaki leírás szükséges az érzékeny szerkezetű építmény (munkák során állékonyságát veszti, életveszély léphet fel) bontásakor.

AZ épületbontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit, szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és helyzetét,
- a tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a kivitelezéshez felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint a hulladék szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározását,
- helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített építmény, illetve nyilvántartott műemléki érték, műemlék elbontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,
- nyilvántartott műemléki értéket, műemlék részét érintő beavatkozás esetén az érintett részre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti kutatási dokumentációt,
- zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös tekintettel a szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére.
- Bontás tudomásulvételéhez szükséges dokumentáció a 6.2.1-6.2.3. pontban foglaltakat, továbbá műemléki környezetben álló építmény esetén a meglévő (a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemlék környezetének fényképi ábrázolását tartalmazza.

Az eljárási illeték befizetésének igazolását csatolni kell a kérelemhez. Ennek díja jelenleg 5000 Ft bejelentéshez kötött munkák esetén, engedélyköteles munkák esetén pedig 10000 Ft minden 100 m² után, az épület alapterületétől függően.

Felvonulás és épületbontás

A felvonulást követően az alábbi sorrendben kerülnek elbontásra az épületszerkezetek: lekapcsolás a közművekről, beépített bútorok, épületgépészeti berendezések, nyílászárók szárny- és lehetőség szerint tokszerkezete, meleg burkolatok (pvc, linóleum, parketta, szőnyegpadló), szaniterek, vízvezetékek, szerelvények, tető héjalás, kémény, vízszigetelés, bádogos szerkezetek, tetőszerkezet, födémburkolatok, hidegburkolatok és felbetonok, feltöltések a födémben, béléstestek, födém tartószerkezet (gerendázat), lépcsők, válaszfalak, függőleges tartószerkezetek (falak), alapok, lábazatok.

Milyen típusú bontási munkákat bízhat ránk?

- Könnyűszerkezetek bontása
- Beton bontása
(járda, alapzati beton, vasbeton és egyéb típusú beton feltörése, darabolása és szállítása)
- Családi ház bontás
- Ingatlan (föld alatti és feletti bontás!)
- Acél és vas szerkezetek (vágás, aprítás, elszállítás)

Milyen eszközök szükségesek?

Az épületszerkezetek jelentős része kézi erővel is bontható, a betonokhoz általában gépi bontókalapács szükséges. Családi lakóházak esetén a falak bedöntését általában valamilyen földmunkagéppel végzik. A szükséges szállítójármű a törmelék mennyiségétől függ. Ha veszélyes anyag kerül elő – pl.: azbeszt, speciális technológia szükséges a kezeléséhez.

Hulladékok elszállítása

Ha az elbontott hulladék mennyisége a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti küszöbértéket meghaladja, a hulladékokat csak fajtánként csoportosítva lehet a munkaterületen halmozni, tárolni elszállításig.

Az elszállítás igazolás köteles, melynek formája lehet szállítólevél mindkét fél által igazolva
(aki elszállítja és ahova szállítja). Majd a lerakó állít ki befogadó nyilatkozatot.

Cégünk már az épületbontás megkezdésekor tudatosan válogatja szét a törmeléket és a hulladékot. Miért fontos ez? Mert bizonyos építési anyagok később újrahasznosíthatók, amelyek jelentős összeget képviselhetnek.

A befejezés hatósági bejelentése

Az épületbontás befejeztével az építtető feladata, hogy a befejezés tényét a hatóságnak bejelentse.